KOCHANI PARAFIANIE!

W związku z zakwalifikowaniem Torunia oraz powiatu toruńskiego do "strefy czerwonej" informujemy, że liczba wiernych w kościele uzależniona jest od wyznaczonej restrykcji: max. 1 osoba na 7 m2.