Kochani Parafianie i Sympatycy!

Dziękując Panu Bogu za 25 lat istnienia nszaej parafii pragniemy zaprosić na cykl koncertów, które zostaną wykonane w naszej bielawskiej świątyni.

Koncerty dedykujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania parafii, budowali kościół, wspierali i nadal wspierają naszą wspólnotę modlitwą i ofiarą.

Nie zapominamy także o dzieciach z naszej parafii, które zapraszamy do świata muzyki przez cztery kolejne niedziele po Mszy świetej o godz. 1200.

Szczegóły na plakacie. Zachęcamy do uczestnictwa!