Drodzy Parafianie! 

W naszym kościele parafialnym Msze święte sprawujemy wg stałego porządku:

Od poniedziałku do piątku: godz. 1700

W soboty: godz. 1700 i 1800

W niedziele: godz. 800, 1000, 1200 i 1600

W związku z postanowiem władz państwowych oraz biskupa diecezjalnego o tym, że liczba osób zgromadzonych także w kościołach nie powinna przekraczać 50 osób zachęcamy, aby we Mszach świętych uczestniczyły przede wszystkim osoby związane
w jakikolwiek sposób z daną intencją. 

Pozostałych Parafian zachęcamy do uczestnictwa we Mszach świętych i nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów.