Zapraszamy na Msze Święte w godzinach

9.00, 17.00 i 18.00