W dniu 15.X.2017r odwiedzi naszą parafię Siostra Joanna Dresler - członkinia Wspólnoty Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta. Opowie nam o działalności Wspólnoty na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00

 

Wspólnota Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta, w której pracuje s. Joanna, Oprócz pomocy w działaniach duszpasterskich w tamtejszej parafii, działa na rzecz najuboższych dzieci i młodzieży. Prowadzone są dla nich kursy jęz. angielskiego, muzyki oraz dla starszej młodzieży kursy kroju i szycia. Dla najmłodszych Siostry prowadzą świetlicę — Klaretyńskie Oratorium „Dobroć i Radość”, w której dzieci mogą się uczyć, bawić oraz zjeść wspólny podwieczorek (Szklanka mleka lub sok, bułka lub ciastka).

Przy Centrum została również założona wspólnota rolnicza, składająca się z 1O ubogich rodzin. Wspólnota podzieliła swój tereт иdostерnіајqс tут rodziтот ziетіе na uprawy warzyw. Dzięki temu mają swoje warzywa, a nadwyżki mogą sprzedawać, uzyskując niewielki dochód na inne konieczne wydatki. W Centrum Siostry organizują dla około 130. dzieci spotkania ewangelizacyjne i formacyjne. Uczą dzieci higieny, dbania o siebie, gotowania, pieczenia i utrzymywania porządku.

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność wspólnoty s. Joаnnу, mоżesz wpłacić piеnіądzе nа:
Bank Spółdzielczy w Konopiskach ul. Częstochowska 28, 42-274 Коnорiska
nr konta: 85 8273 0006 2000 0015 4921 0002

z dopiskiem Misja w Indonezji

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!