Opłatek do nabycia po każdej Mszy św.
Ofiary przeznaczone na budowę świątyni. Bóg zapłać