20 listopada 2016r o godzinie 16.00 jest Msza dziękczynna popielgrzymkowa
zapraszamy wszystkich do modlitwy.